Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009

Khởi động!

Gửi tất cả các bạn quan tâm đến nhóm tự học CISSP, nhóm sẽ có buổi khởi động trong tuần này:
- Thời gian: 21:00 tối thứ Năm 29/10/2009
- Địa điểm: online, IRC channel #cisspvietnam at irc.freenode.net
- Nội dung: thảo luận kế hoạch học chi tiết