Thứ Tư, 4 tháng 11, 2009

CISSP exam date confirmed: 27/03/2010


(ISC)2 đã xác nhận chính thức thời gian và địa điểm thi CISSP theo đề nghị của nhóm: 27/03/2010 tại Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian và địa điểm thi đã được cập nhật trên website đăng ký thi trực tuyến, các chứng chỉ khác (SSCP, CSSLP, ...) cũng được phép đăng ký thi cùng.