Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Cancelled CISSP exam, 17-April-2010 Ho Chi Minh City, Viet nam

Rất tiếc, do không đủ số lượng đăng ký nên kỳ thi CISSP 17/04/2010 tại VN đã không thể tổ chức được. Nhóm CISSP Vietnam sẽ cố gắng tập hợp để tổ chức một lần thi khác trong năm 2010.

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Free CISSP review webinar - Mar 10, 2010

Jay Ranade is giving a FREE CISSP Review Webinar. He had done this for other information assurance class like ISACA’s CISA & CISM in November. The CISSP review is not a substitute for training, it is a CISSP class overview. Student can learn about CISSP, brush up and/or earn 3 CPEs.

Free review webinar is live and global.

Webinar: FREE CISSP Review Webinar
Date: March 10, 2010
Time: 10 AM to 1 PM EST (10 PM to 1 AM GMT+7)

Seats are limited so sign up.

Sign up for FREE CISSP TRAINING WEBINAR

Homepage: http://www.technodyneuniversity.com/schedule/webinar-schedule

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

Exam date updated: 17/04/2010

Do đa số thành viên quyết định chọn dời ngày thi lại để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, nhóm đã đề nghị với ISC2 và được đồng ý chuyển ngày thi qua tháng 4. Ngày thi mới là 17/04/2010 đã được cập nhật trên website đăng ký của ISC2. Như vậy mọi người sẽ có thêm 4 tuần để chuẩn bị.

Chúc mừng năm mới Canh Dần!

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

Important Meeting - Jan 31: Go or No-Go

Chủ Nhật này - 31/01/2010 - nhóm sẽ có một buổi họp quan trọng với các nội dung sau:
  • Hỏi - Đáp liên quan đến kinh nghiệm học và thi CISSP với anh Tran Ngoc Minh (CISSP)
  • Quyết định các thành viên trong nhóm sẽ dự thi đợt 27/03/2010 hay không? Nếu có thì các bước tiếp theo sẽ như thế nào? điều kiện ràng buộc ra sao đối với người tham gia?
  • Review lại kế hoạch học tập
  • Tiếp tục review chương Application Security