Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Free CISSP review webinar - Mar 10, 2010

Jay Ranade is giving a FREE CISSP Review Webinar. He had done this for other information assurance class like ISACA’s CISA & CISM in November. The CISSP review is not a substitute for training, it is a CISSP class overview. Student can learn about CISSP, brush up and/or earn 3 CPEs.

Free review webinar is live and global.

Webinar: FREE CISSP Review Webinar
Date: March 10, 2010
Time: 10 AM to 1 PM EST (10 PM to 1 AM GMT+7)

Seats are limited so sign up.

Sign up for FREE CISSP TRAINING WEBINAR

Homepage: http://www.technodyneuniversity.com/schedule/webinar-schedule

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

Exam date updated: 17/04/2010

Do đa số thành viên quyết định chọn dời ngày thi lại để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, nhóm đã đề nghị với ISC2 và được đồng ý chuyển ngày thi qua tháng 4. Ngày thi mới là 17/04/2010 đã được cập nhật trên website đăng ký của ISC2. Như vậy mọi người sẽ có thêm 4 tuần để chuẩn bị.

Chúc mừng năm mới Canh Dần!