Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Cancelled CISSP exam, 17-April-2010 Ho Chi Minh City, Viet nam

Rất tiếc, do không đủ số lượng đăng ký nên kỳ thi CISSP 17/04/2010 tại VN đã không thể tổ chức được. Nhóm CISSP Vietnam sẽ cố gắng tập hợp để tổ chức một lần thi khác trong năm 2010.