Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

Important Meeting - Jan 31: Go or No-Go

Chủ Nhật này - 31/01/2010 - nhóm sẽ có một buổi họp quan trọng với các nội dung sau:
  • Hỏi - Đáp liên quan đến kinh nghiệm học và thi CISSP với anh Tran Ngoc Minh (CISSP)
  • Quyết định các thành viên trong nhóm sẽ dự thi đợt 27/03/2010 hay không? Nếu có thì các bước tiếp theo sẽ như thế nào? điều kiện ràng buộc ra sao đối với người tham gia?
  • Review lại kế hoạch học tập
  • Tiếp tục review chương Application Security